Biela vrana

Spravodlivosť, pravda a odvaha. To sú hodnoty ocenenia Biela vrana.

Biela vrana je ocenením spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu. Udeľuje sa ako poďakovanie vzácnym ľuďom okolo nás, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť, konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt, či princípov a mohli pritom podstúpiť riziko, rôzne príkoria, či zažiť odsúdenie.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli kúpou týchto produktov podporiť a šíriť ďalej odkaz bielych vrán.

Nemôžme nájsť produkty zodpovedajúce výberu.